english
Az AGROINVEST zRt.
Az Agroinvest Zrt. fejlõdésének története több mint fél évszázadra nyúlik vissza, amikor Agrober Mezõgazdasági és tervezõ vállalat kinõtte az anyaország kereteit, és egyre növekvõ mértékben fordult a külföldi piacok felé. A kezdeti külföldi fõvállalkozások szakmai és technikai sikereinek köszönhetõen folyamatosan nõttek az export vállakózások lehetõségei, amelynek bonyolítására 1979-ben az Agrober keretein belül önállóan megalakult az Agroinvest.
A vázolt tevékenységi kör eredményeképpen az Agroinvest Rt-nek, az elmúlt évtizedekben, négy földrész/Közép és Dél Amerika, Afrika, Ázsia, Dél és Kelet Európa/ 45 országában volt és részben van kereskedelmi kapcsolata, közel 300 projektet valósított meg, elsõsorban a mezõgazdaság, az élelmiszeripar, de az utóbbi idõben a vízgazdálkodás, és a kommunális szolgáltatások területén is. Az Agrober szétesését követõen az állam az export vállalatot 1991-ben állami többségû részvénytársasággá alakította át, amelynek állami részét a vállalat vezetése kivásárolta, ennek következtében az Agroinvest Zrt. Ma már magántulajdonban van. A hagyományos export piacok beszûkülése miatt, 2000 után a vállalat a vállalat érdeklõdése fokozatosan a hazai piacok felé fordult, ahol elsõsorban az EU csatlakozáshoz köthetõ kereslet jelentkezett a mérnök bonyolítói munkák területén. A vállalat átszervezését követõen, az export tevékenység tapasztalatainak felhasználásával a mérnök tanácsadási tevékenység tekinthetõ az Agroinvest Zrt. fõ munkaterületének. Az Agroinvest Ztr. A következõ területeken kész szolgáltatási tevékenységre: Fõvállalkozás Mezõgazdasági és élelmiszeripari bel-külföldi kereskedelmi tevékenység, Mérnök szaktanácsadás, Szakmai továbbképzés, oktatás. A mérnök tanácsadási tevékenység magába foglalja Projekt elõkészítést, közbeszerzési pályázatok kidolgozását, közbeszerzési pályázatok értékelését, mûszaki pályázati anyagok elõkészítését kivitelezési munkák mûszaki ellenõrzését, supervisiori ellenõrzõ tanácsadást, a munkálatokhoz kapcsolódó PR műszaki segítségnyújtást megvalósult projektek utóellenõrzését, partner keresést és biztosítást. A mérnöktanácsadás fontosabb szakterületei Vízgazdálkodás, árvízvédelem, folyó-és tószabályozás, vízrendezés, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, hulladékkezelés, kárelhárítás, kármentesítés, területfejlesztés, belterületi fejlesztési elképzelések megvalósítása, táj-és területrendezés.